Diiwaanu Tambaakundaa

Diiwaanu Tàmbaakundaa mi ngi nekk ci penku réew mi, benn la ci 14 diiwaan yu Senegaal yi, di it bi ci ëpp ci rëyaay. Dëkku Tàmbakundaa mooy péeyub diiwaan bi. am na 605 695 ciy way-dëkk te yaatoo 59 602 km²

.

lonkoyoonu diiwaan bi ba 2007

MelosuufModifier

Ay peggamModifier

Diiwaan baa ngi digoo ak:

 
Tundi Tambakundaa ba 2007

Ay goxamModifier

Ginnaaw bi, bi ñu defee Tunduw Kéedugu Diiwaan bu mat sëkk ci 2008, Péncum Réewum Senegaal la ngi ko def ci 1 diggi-gammu ci 2008, diiwaan bi ñaari Tund rekk la am:

Xool itModifier

Lëkkalekaay yu bitiModifier

  14 Diiwaani Senegaal  

Cees · Fatik · Jurbel · Kafrin · Kawlax · Kéedugu · Koldaa · Luga · Maatam · Ndakaaru · Ndar · Séeju · Siggcoor Tambakundaa ·