Ubbi njël lu njëkk li
Ndiiwani Senegaal

Ndiiwaani Senegaal yi ay dog lañu ci séddaliinu yoriinu Senegaal.

Ndiiwaan nag ag nekkte (entité) gu suuf la, gu ñuy faral di gis ci réew yiy làkk wu-fraas. Soo demee ci ñiy làkk wu-angalteer weneen dogiin nga fay fekk.

Ci Senegaal, ndiiwaan yi dinañu leen waññi ci lim bu tollook 92 ci 2007.

Tëraliin

TaariixSoppi

Limu tund yi (nosu topp abajada)Soppi

Tunduw BàkkelSoppi

 
Ndiiwaani Bàkkel
 • Bala
 • Jaawara
 • Gudiiri
 • Kidiira

Tunduw BambeySoppi

 
Ndiiwaani Bambey
 • Baba Garaas
 • Lambaay
 • Ngoy

Tunduw BiñoonaSoppi

 
Ndiiwaani Biñoona
 • Jululu
 • Sinja
 • Tenduk
 • Tengori

Tunduw CeesSoppi

 
Ndiiwaani Cees
 • Nooto
 • Puut
 • Cenaba

Tunduw DaganaSoppi

 
Ndiiwaani Dagana
 • Mban
 • Roos Beeco

Tunduw FatikSoppi

 
Ndiiwaani Fatik
 • Jaxaaw
 • Fimla
 • Ñaaxar
 • Taatagin

Tunduw FunjunjSoppi

 
Ndiiwaani Funjunj
 • Jilloor
 • Ñoojoor
 • Tubaakuta

Tunduw GosaasSoppi

 
Ndiiwaani Gosaas
 • Kolobaan
 • Kawóon
 • Waajur

Tunduw GéejawaaySoppi

 
Ndiiwaani Géejawaay

Géejawaay moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 5 dëkkani ndiiwaan

Tunduw KafrinSoppi

 
Ndiiwaani Kafrin

Dogiinu tund wi dañu koo soppi gannaaw sosug tunduw Kungeel ci 2006.

Kon mu des :

 • Birkilaan
 • Maleem-Odaar
 • Nganda

Tunduw KanelSoppi

 
Ndiiwaani Kanel
 • Kanel
 • Seeme

Tunduw KawlaxSoppi

 
Ndiiwaani Kawlax
 • Ganjaay
 • Ndenjeng
 • Ndóofaan

Tunduw KebemeerSoppi

 
Ndiiwaani Kebemeer
 • Daaru Musti
 • Ndand
 • Sagata

Tunduw KéeduguSoppi

 
Ndiiwaani Kéedugu
 • Bandafasi
 • Fongolimbi
 • Salemata
 • Saraya

Tunduw KoldaaSoppi

 
Ndiiwaani Koldaa
 • Dabo
 • Julaacolon
 • Medina Yoro Fula

Tunduw KungéelSoppi

Mi ngi judd ci 2006 (amul lonkoyoon bu jàppandi nii-nii)

Tunduw LingeerSoppi

 
Ndiiwaani Lingeer
 • Barkeji
 • Daara
 • Dooji
 • Yang-Yang

Tunduw LugaSoppi

 
Ndiiwaani Luga
 • Kër Momar Saar
 • Kokki
 • Mbejeen
 • Sakal

Ndiiwaanu Raawo, biy feeñ ci lonkoyoon bi, ci tunduw Ndar la bokk 2002 ba tay.

Tunduw MbuurSoppi

 
Ndiiwaani Mbuur
 • Fisel
 • Ngeexoox
 • Caajaay
 • Jiwaalo

Tunduw MaatamSoppi

 • Añam Ciwol
 • Ogo

Tunduw MbakkeSoppi

 
Ndiiwaani Mbakke
 • Kayel
 • Ndam

Tunduw NdakaaruSoppi

 
Ndiiwaani Ndakaaru

Ndakaaru moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 19 dëkkani ndiiwaan.

Tunduw NjaaréemSoppi

 
Ndiiwaani Njaaréem
 • Ndindi
 • Ndulo

Tunduw NdarSoppi

 
Ndiiwaani Ndar

Gannaaw dogaat ga waraaloon juddug Diiwaanu Maatam, tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu

 • Raawo

Tunduw Ñooro gu RipSoppi

 
Ndiiwaani Ñooro gu Rip
 • Medina Sabax
 • Pawoskoto
 • Wak Nguna

Tunduw PikinSoppi

 
Ndiiwaani Pikin

Pikin moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam. Tund la ndiiwaan la

Ñu séeddale ko ci 16 dëkkani ndiiwaan.

 • Pikin

Tunduw PodoorSoppi

 
Ndiiwaani Podoor
 • Kas-Kas
 • Njum
 • Salde
 • Cile Buubacar

Tunduw RaneruSoppi

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Welingara

Tunduw SéejuSoppi

 
Ndiiwaani Séeju
 • Bunkiling
 • Jaatakunda
 • Jend
 • Marsasum
 • Tanaaf

Tunduw SiggcoorSoppi

 
Ndiiwaani Siggcoor

Tunduw TambaakundaaSoppi

 
Ndiiwaani Tambaakundaa
 • Kumpentum
 • Kusaanaar
 • Makakolibantang
 • Misiira

Tunduw TënjéejSoppi

 
Ndiiwaani Tënjéej

Tund wi, wenn ndiiwaan rekk la am muy bu Sebixotaan, moom ci boppam ñu séddale ko ci 3 dëkkaani Ndiiwaan.

Tunduw TiwaawonSoppi

 
Ndiiwaani Tiwaawon
 • Meewaan
 • Merina Daqar
 • Ñaaxeen
 • Pambal

Tunduw UsuySoppi

 
Ndiiwaani Usuy

Tunduw WelingaraSoppi

 
Ndiiwaani Welingara
 • Bookoto
 • Kunkan
 • Pakur

Xool itSoppi

Lëkkalekaay yu biirSoppi

Lëkkalekaay yu bitiSoppi

TéerekaaySoppi

 • (fr) Ibrahima Diallo, Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris, L'Harmattan, 2007, 380 p. (ISBN 978-2-296-03770-0)
 • (fr) Djibril Diop, Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal. Quelle pertinence pour le développement local ?, Paris, L'Harmattan, 2006, 268 p. (ISBN 2-296-00862-3)