Xaalu tubaab

Xaalu tubaab garab la gu bàyyikoo ca Afrig gu naaje ga, ci njabootu "curcurbitacées" la bokk. Bul ko jaawale ak xaal.

Xaalu tubaab gi (Cucumis melo)

Melo wiModifier

Xaalu tubaab xeetu ñax la guy caram di law lool bay àgg 3i met. Yenn xeet yi day law cig raam yeneen yi di law cig yéeg.

Xob yu góor ak yu jigeen lay meññandoo.

Doom bi day wërmbalu mbaa mu muluŋ teg ci dijj. Day saf suukar lool bu ñoree.

Njariñ liModifier

Doom bi dees na ko nal defar ci njar. Maneef na ko lekk nim bindoo it.

Nataal yiModifier

Turu xam-xam wiModifier

Cucumis melo

Tur wi ci yeneenI làkkModifier

Araab: بطيخ/شمّام Farañse: melon