Nataalu xaal
Doou xaal yees xaragul

Xaal genn xeetu ñax la. Mi ngi bokk ci njabootug "cucurbitacées" te cosaanoo Afrig gu sowwu jant.

Melo wiSoppi

 
Beref ji, di jiwuw xaal
 
Ñamu xaal

Xaal ñam wu xonq la yor, Ay foytéefam buñu matee dëgg diisaayam danay àgg 5 jàpp 20i kilo. Foytéef bi daa mbege te xaw a muluŋ. Xaal garab la guy sax at ba at (nawet lay sax). Ronam ( peer ak dàtt) danay àgg ba 3i met ci guddayam. Xobam cig yaatal day ñatti-koñe.

NjariñSoppi

Xaal, doom bi dafa neex lool, léppam dees koy jëfandikoo. Ñamam dees kox lekk. Xoliit yi nag dees na ko jox rab yi mbaa def ci cere.

Turu xam-xam wiSoppi

Citrullus lanatus

Tur wi ci yeneeni làmmiñSoppi

  • Araab: البطيخ
  • Español: sandía
  • Itaali: Anguria/cocomero
  • Tirk: Karpuz
  • Portige: Melancia Àngale: Watermelon
  • Almaa: Wassermelone
  • Kabiil: Tadellaεt
  • Endo: Tarbuz Faaris/persã: خربوز/kharbuz
  • Sapone: スイカ?( Suika)