Waa kër Sëriñ Tuubaa


Ñooñu ñoo di ay xalifaam, dees na indi ñeneen ñi

Dencukaay:Ñabootug Sëriñ Tuubaa.jpg
Ñabootug Sëriñ Tuubaa ak yennat ciy taalubeem ak i rakkam