Sëriñ Muhammadu Mustafaa Mbàkke

Ki njëkka doon xalifa, wuutu fi baayam Sëriñ Tuubaa ca yan bu diis ba

Dencukaay:Sëñ Moodu Mustafaa.jpg
Sëriñ Muhammadu Mustafaa Mbàkke, ki njëkk a doon xalifa ci yoonu murit

jaar-jaaramSoppi

Dencukaay:Muhammadu Mustatafaa.jpg
Sëriñ Muhammadu Mustafaa ak yennat ciy kilifay tubaab