Truong Tan Sang


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal


Truong Tan Sang : njiitull Wiyetnaam yi (2011-2016).

Truong Tan Sang