Duni Faarow


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal


Iil yu Faarow : Dun

Faroes030417-nasa(2).jpg