Wereg xeetu garab gu bàyyikoo Afrig te bokk ci njabootu fabacées.

Nataalu garabug wereg

Melo wiSoppi

  1. Gudaay: 3 ba 6i met.
  2. Xànc: melow baam la yore.
  3. Doom bi: -Daa tàcc -5 ba 7,5i sàntimet ci guddaay. -1,7 ba 2,5i sàntimet -5 ba 6i xoox yu baam-nëtëx lay ëmb.

NjariñSoppi

- Dees koy fajoo. - Dees koy jëfandikoo ci aniin - Dees koy lekk.

Nataal yiSoppi

Turu xam-xam wiSoppi

Senegalia senegal