Tus-wu-gaar wenn la ci ñaari xammikaay yi (beneen bi mooy tus-wu-taxaw). Tus-wu-gaar wi ci bëj-gànnaar walla bëj-saalumu yamoo gi lay nekk.

Lonkoyoonu àdduna bi ak yenn ci ay tus-wu-gaar.

Lëkkalekaay yu biir

Soppi
wikbaatukaay am na xët wu tudd: Tus-wu-gaar