Tàndarma garab la gu bokk ci njabootu Arécacées ak ci njabootaatu Coryphoideae.

MeloSoppi

Garab gi day àgg 15 ba 30i met ci guddaay. Téeñu xob lañ am.

Xobam day àgg 4 ba 7i met.

Tàndarma bi day meññ ak i ñoñam ciw car. Day saf suukar lool.

Ngelaw leey tóoral tàndarma gi.

NjariñSoppi

Tàndarma bi dees koy lekk te njaayam bari na lool, rawatina ci weeru koor. Tàndarma gi it bari nay njariñ.

NataalSoppi

Turu xam-xamSoppi

Phoenix dactylifera