Soxna mooy baat bu ñuy jox kilifa gu jigéen, bu doon góor la sëriñ lees di wax.

Dees na tudde soxna itam ndayu nitug Yàlla gu ñu ràññee, ngir màggal ko, ci misaal : Soxna Maryaama (yaayu Yeesu iisaa).

Dees na faral it di woowe soxna yeneen jigéen, ndax rekk séen jikko yu rafet walla rekk ngir wormaal gu ñu leen wormaal.

ci gàttal soxna jigéen ju baax.

Ñi ëpp bu ñu koy jëfandikoo jabar lañu ciy jublu

Dees na wax it doomu soxna jublu ci Sëriñ, nitug Lislaam:kër doomi soxna yi,