Laax

(Yoonalaat gu jóge Lax)

Laax aw ñam la wees di togge ndox, sunguf su dugubi suuna ci li gën a bari, moo xam sees araw la mbaa muy sanqal, moom nag ci toggi Senegaal yi la bokk, lekk gu yolom lay doon te ndoxe, deesi jaxase kook soow ci li ëpp.

Laax