Ubbi njël lu njëkk li
Nataalu garabu Koko

Koko gi xeetu garab la gu bokk ci njabootu Arecaceae.

MeloSoppi

Ci gamgamlekaay disaayu doom bi danay àgg ba 1,5i kilogaraam. Day ëmb ndox mu saf suukar: "ndoxu koko".

Reenam day dugg ci suuf guddaay guy àgg 4 ba 5i met.

Limu tóotóoram duy wees 20 mbaa 30.

NjariñSoppi

Koko bi deef na ko lekk nim bindoo, mbaa soppi ko ay xeeti diw, mbaa ay aniinukaay.

NataSoppi

Turu xam-xamSoppi