Guyaab wuute gi ci sumb yi

1 octet ajouté ,  2 at ci ginaaw
Coppite gi amul tënk
Xobam man na àgg ba 15i sàntimet ci guddaay ak 7i sàntimet yaatuwaay
 
Guyaab bi (doom) xob wu nooy la yor. Wirgoom cig ñàkk a ñor nëtëx gu leer la, cig ñor nag mboq gu dër la, day amaale ay tomb yu ñuul ci yenn xeet yi.
 
==Solo si==
500

modifications