Gargamboose xeetu garab la gu bokk ci ñoñ "opuntia". Ca Amerig gu digg la bàyyikoo, fi ñuy woowee Karayib.

Garabug gargamboose

Melo wiSoppi

 
Tóortóooru gargamboose

Gargamboose garab la gog day màgg te am xeetu xob yu dijj ak ay dég yu mag te ñaw, seen taxawaay di kaaraange, am na it dég yu sew yuy jame

Meññeef miSoppi

 
Meññeefum gargamboose

Meññeef mi dees koy lekk. Dees koy xolli bam set bala ñu koy jëfandikoo.

Njariñ yiSoppi

Ay doomam bari nay njariñ lool.

Dees na ci defar ay tàngal, ay njar walla njambaan yu neex. Ay bantam day faj (estomaa) góomu biir. Biir buy daw it dina koy faj, ba ci sax jabeet.

Turu xam-xam wiSoppi

Opuntia tuna

Tur wi ci yeneeni làkkSoppi

araab: الصبَار